Formålet er at støtte jer med råd og vejledninger ud fra de overvejelser og spørgsmål som naturligt opstår, når man bliver forældre. I besøgene hjemme hos jer, undersøger vi jeres barn, og taler om de overvejelser I gør jer i forhold til jeres barn. 

Sundhedsplejen tilbyder :

Graviditetsbesøg: Besøget aflægges i uge 24- 26, men kan dog aflægges på hvilke som helst tidspunkt i graviditeten. Læs mere om besøgets indhold her

Barselsbesøg: 4-6 dage efter fødslen, afhængigt af udskrivelsen fra hospitalet. Dette besøg varetages af barselssundhedsplejersker, der i besøget har fokus på barnets- og forældrenes trivsel. Barnet vejes for at sikre, at barnet ernæres sufficient.

Etableringsbesøg: Den sundhedsplejerske, som skal følge barnet det næste års tid kontakter jer efter barselsbesøget og etableringsbesøget aftales 10 – 14 dag efter fødslen. I besøget tales der om graviditet, fødslen samt om barnets trivsel og udvikling med udgangspunkt i de spørgsmål I måtte have. Barnet bliver undersøgt, målt og vejet.

3-4 ugers besøg: Barnets trivsel og udvikling drøftes. Særligt fokus er barnets ernæring. Familiens trivsel. Barnet bliver undersøgt, målt og vejet.

2 måneders besøg: I 2 mdrs. besøget er der igen fokus på at øge forældrenes viden om barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Forældrene tilbydes screening for psykisk velbefindende. Der vejledes om vaccinationsprogram. Barnet bliver undersøgt, målt og vejet.

4-6 måneders besøg: Når barnet er mellem 4-6 mdr. aflægges et besøg, som primært drejer sig om overgangen fra mælk til skemad. Fokus på barnets motoriske udvikling, deres psykiske og sociale trivsel og udvikling. Barnet bliver undersøgt, målt og vejet.

8-10 måneders besøg: Opfølgning på kosten. Barnets motoriske udvikling og trivsel. Sproget begynder at udvikle sig, så hvordan stimuleres det. Evt. kommende opstart i et dagtilbud. Udfyldelse af et ” overgangsskema” til dagtilbuddet med et resume over de første 8 – 10 mdr. Barnet bliver undersøgt, målt og vejet.

Besøg efter behov: Aflægges i samråd med forældrene ved behov for yderligere vejledning og rådgivning

Del: