Marte Meo betyder 'ved egen kraft' og er en metode, som kan anvendes som supplement til sundhedsplejerskens tilbud til børnefamilier.

Kan du genkende flere af følgende situationer?

 • Jeg synes ofte stemningen bliver træls, når vi spiser
 • Jeg oplever, at jeg bruger for meget tid på at skælde ud
 • Jeg synes, mine børn er for dårlige til at høre efter
 • Jeg er træt af, at mit barn ikke kan finde ud af at lege selv
 • Mine børn skændes ofte og driller hinanden, og jeg ved ikke, hvordan jeg får dem til at holde op
 • Jeg oplever, at mit barn er pjevset og vil hjælpes med alting, selvom jeg ved, at hun/han godt kan selv
 • Mit større barn er meget jaloux på sin lillesøster/bror

Med et Marte Meo forløb får du konkret vejledning til at håndtere relationen med dit barn. Forløbet er gratis og består ofte af 3-5 gange med videooptagelser og efterfølgende vejledning.

Et Marte Meo forløb bliver altid visiteret af sundhedsplejersken.

 • Lidt baggrund om Marte Meo metoden

  Marte Meo er en 25 år gammel video-metode, der er lavet af den hollandske terapeut Maria Aarts.

  I sit daglige arbejde manglede Maria Aarts en bedre måde at tale med forældre på - dels så man var sikker på, at man talte om det samme, dels at man så på, hvor tingene lykkedes frem for, hvor det ikke gik så godt.

  Marte Meo metoden har været udbredt i Danmark siden 1995, og den bliver brugt af mange forskellige faggrupper – pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer, lærere, socialrådgivere, tale-høre pædagoger, etc.

 • Hvornår er Marte Meo en god ide?

  Hvis du konstant i hverdagen støder på et stort/lille problem med dit barn, som du har lyst til at ændre på - men du har svært ved at se, hvad der sker i situationen - så kan et Marte Meo forløb godt give dig den hjælp, du har brug for.

 • Hvordan foregår det?

  Sundhedsplejersken låner dig et videokamera med hjem, så du kan filme dit barn og dig selv i en hverdagssituation i 5-10 min.

  Første gang filmer du to forskellige hverdagssituationer.

  Sundhedsplejersken analyserer derefter de to film og udvælger filmklip, som du får at se efter nogle dage.

  Disse filmklip vil altid være klip, som viser dig, hvordan du bedst lykkes i samspillet med dit barn. Billederne hjælper med at tydeliggøre, hvad du kan gøre mere af.

 • Det der med video..

  De fleste af os synes ikke, at det er rart, at blive filmet på video. Men erfaringen siger, at allerede efter første film har de fleste vænnet sig til det. De fleste forældre fortæller, at de allerede efter få minutter har glemt, at der er video på.

  Det er individuelt, hvor lang tid og hvor mange gange, der er behov for at filme. De fleste Marte Meo forløb er på ca. 5 gange, men der er store forskelle – både flere og færre. Som udgangspunkt bliver I ved, indtil det spørgsmål eller problem I startede med at have, er løst.

  Hvem ser filmene?

  Er sundhedsplejersken uddannet Marte Meo terapeut, er der ikke andre end hende, som ser filmen. Er sundhedsplejersken under uddannelse, bliver filmen også set af hendes supervisor samt af den undervisningsgruppe vedkommende er i. Det sikrer, at I får en kvalificeret vejledning. Alle har tavshedspligt.

  Bliver forløbet registreret?

  Dit forløb omkring en hverdagsproblematik med dit barn bliver ikke registreret nogen steder. Marte Meo metoden er bare en anden måde at arbejde på, end den man traditionelt bruger.

  Hvad bliver der af filmene?

  Du aftaler med sundhedsplejersken, hvad der skal ske med filmene. Hvis du ønsker at få en kopi, klarer vi det, når forløbet er afsluttet.

 • Hvorfor Marte Meo?

  Praksis viser, at Marte Meo er en god måde at tale sammen på.

  På video er det muligt at se ting, vi ikke umiddelbart ser med det blotte øje, fordi det går så hurtigt i hverdagen.

  Det er et konkret og visuelt redskab at tale ud fra, som sikrer, at vi taler om det samme, netop fordi vi taler om de billeder, vi sammen ser på videoen.

  Der er ikke to børn, der er ens. Hvert barn er unikt og reagerer forskelligt. I vil sammen med sundhedsplejersken kunne se jeres barns reaktion på det gode, I gør for samspillet – og dermed få en større viden om, hvad I kan gøre for at ændre på samspillet, så jeres barn kan reagere hensigtsmæssigt.

  Fælles for alle forældre er, at de synes, det er godt at se, hvor de gør tingene godt frem for at få af vide, hvor de ikke gør det så godt. Det motiverer med fokus på det, der virker godt.

 • Hvordan får I et marte Meo forløb?

  I er velkomne til at kontakte Sundhedsplejen eller tale med jeres sundhedsplejerske, hvis I er interesserede i at høre mere om Marte Meo tilbuddet.

  Et Marte Meo forløb bliver altid visiteret af sundhedsplejersken.

Dansk Marte Meo Center

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Marte Meo metoden på Dansk Marte Meo Center...

Kontakt

Sundhedsplejen

Farum Kulturhus,
Kulturtorvet 12
3520 Farum
Tlf.: 7216 5695

Sundhedsplejerskerne: har telefontid mellem kl. 8-9

Sekretæren: har telefontid mellem kl. 8-12

E-mail: sundhedsplejerske@furesoe.dk

 

Del: