Det er en naturlig del af barnets udvikling at udforske og udfordre sin omverden. På den måde lærer barnet hele tiden nyt og bliver dygtigere og dygtigere til at forstå konsekvenserne af sine handlinger og adfærd. Det er vigtigt, at barnet frit får lov til at lære og udvikle sig i sikre og trygge rammer.

Kontakt din sundhedsplejereske, hvis du har spørgsmål om børn og sikkerhed eller læs mere på Sundhedsstyrelsen

Børns sikkerhed

Hvad skal du være særlig opmærksom på fx i hjemmet? Læs her Sikkerhedsstyrelsens råd om børn og sikkerhed

Del: