Sundhedsplejen er med til at uddanne sygeplejersker og flere gange om året har vi studerende i praktik som er under uddannelse fra Professionshøjskolen Metropol i København.

Formålet med praktikken er, at de studerende skal se det forebyggende og sundhedsfremmede arbejde, som sundhedsplejerskerne udfører i hjemmebesøg, på skolerne, samt i grupper.

De sygeplejestuderende følges altid med en sundhedsplejeske.

Del: