• Førstegangsforældre

  Venter I barn for første gang? Så kan I tilmelde jer Familieliv Furesø - som er et forældrekursus, hvor I sammen med andre førstegangsforældre - får gode råd og vejledning til en god start på livet som ny familie.

  En gruppe består af ca. 8-9 nye forældre - både par og eneforældre, og gruppen sammensættes efter fødselstermin.

  Gruppen mødes ialt xx gange og fortsætter forhåbentlig i lang tid efter kursusforløbet. 

  Tilmeld jer Familieliv Furesø

 • Flergangsforældre

  Er du flergangsforælder - tilbyder din sundhedsplejerske dig at deltage i mødregruppe, når dit barn er 1-2 måneder.

  Du får besked om gruppeopstart via sms eller via www.sundhedsvejen.dk som e-post.

  Hvis du bor i Jonstrup, Hareskov og Værløse, vil du blive tilbudt en gruppe med andre mødre fra Værløse. Hvis du bor i Farum, vil du komme i gruppe med andre mødre fra Farum.

  Mødregruppen mødes første gang i Sundhedsplejens lokaler i Kulturhuset i Farum, Stavnsholtvej 3. Her vil der være en sundhedsplejerske til stede.

  Derefter fortsætter gruppen med at mødes privat uden sundhedsplejerske

  I mødregruppen er der mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser med de andre mødre.

  Det forventes, at oplysninger, der deles i gruppen, behandles fortroligt.     

   

 • Ung mødregruppe

  Ung mødregruppe er et tilbud til dig, hvis du er ung mor – tilbuddet henvender sig både til dig som er 1.gangs/- eller flergangsfødende.

  I gruppen har du mulighed for at:

  • mødes med andre unge nybagte mødre, som også er på barsel.
  • udveksle erfaringer med andre unge mødre og tale om det der optager dig i forhold til at blive forældre, ” som også ved hvordan det er”.
  • Støtte og hjælpe hinanden
  • Få nye venskaber
  • Få råd og vejledning vedrørende dit barns udvikling og trivsel
  • Muligheden for at få talt om ”Livet i en børnefamilie – både glæder og udfordringer”
  • Aktiviteter med andre unge mødre og deres babyer, bl.a. gratis babysvømning, besøg i gruppen af forskellige underviser eks. fysioterapeut/ motorikvejleder og talepædagog, til inspiration til samvær med Jeres børn. Derudover arrangeres også ture ”ud af huset” til lokal området f.eks. biblioteket, skolelandbruget og naturen i Furesø.

  I mødregruppen,  tager vi altid udgangspunkt i dine ønsker og behov. Vi støtter dig i at imødekomme dit barns behov og udvikling, så du føler dig sikker og godt rustet i samværet med dit barn.

  Tid og sted:

  • Vi mødes hver 14 dag på torsdage (i ulige uger )
  • 10.00 – 12.00
  • Sundhedsplejen, Farum kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

  Personale:

  Vi er 2 faste personer som er tilknyttet din gruppe

  • Sundhedsplejerske Netta Gadiel tlf. 72 16 43 56
  • Familiekonsulent Lisbeth Jørgensen tlf. 72 16 44 59

  Tilmelding:

  Du kan tilmelde dig ung mødregruppe via din egen sundhedsplejerske.

  Du er også altid velkommen til at kontakte enten Netta (7216 4356) eller Lisbeth (7216 4459) hvis du har spørgsmål om tilbuddet.

   

 • Kulturmødregruppe

  Kulturmødregruppen er et tilbud til alle mødre med anden etnisk baggrund end dansk med børn under et år- som gerne vil mødes med andre kvinder i samme situation.

  Gruppen mødes med en sundhedsplejereske en gang månedligt to timer i mødregrupperummet på Stavnsholtvej 3 i Farum.

  Gruppen mødes i alt 5-6 gange og til hver mødegang er der fokus på forskellige emner: 

  • Første gang præsentere vi os og snakker om mad og måltider til mit barn
  • Dernæst er der motorik - hvor kommunens fysioterapeut underviser.
  • Vi vil også besøge en vuggestue - hvor personalet fortæller om - hvordan du gør sit barn klar til pasning i institution
  • Der kommer også en talehørekonsulent og fortæller om sprogets vigtighed - og hvordan man stimulerer sit barn.
  • Der er undervisning i førstehjælp ved Falckredder
  • Der er besøg på immigrantmuseet.


  Vi taler både dansk og engelsk - men der er ikke tolk i mødregruppen.

  Vi sætter pris på aktiv deltagelse og er man forhindret - meldes der afbud til sundhedsplejersken 

Kontakt

Sundhedsplejen

Farum Kulturhus,
Stavnsholtvej 3
3520 Farum
Tlf.: 7216 5695

E-mail:sundhedsplejerske@furesoe.dk (sikker mail)

Del: