• Førstegangsforældre

  Venter I barn for første gang? Så kan I tilmelde jer Familieliv Furesø - som er et forældrekursus, hvor I sammen med andre førstegangsforældre - får gode råd og vejledning til en god start på livet som ny familie.

  En gruppe består af ca. 8-9 nye forældre - både par og eneforældre, og gruppen sammensættes efter fødselstermin.

  Gruppen mødes i alt 10 gange og fortsætter forhåbentlig i lang tid efter kursusforløbet. 

  Tilmeld jer Familieliv Furesø

 • Flergangsfædre

  Et tilbud til flergangsfædre og deres børn mellem 0-2 år

  På fædreholdet har du muligheden for at:

  •  Mødes med andre fædre, der ligesom dig, har børn i alderen 0-2 år
  • Udveksle erfaringer med andre fædre om ”livet i en børnefamilie”
  • Få nye oplevelser sammen med dit barn og med andre fædre og deres børn
  • Få gode ideer og inspiration til aktiviteter med dit barn i nærmiljøet
  • Er du interesseret vil din sundhedsplejerske sørge for at du tilknyttes et hold
  • Du vil automatisk modtage en invitation, når dit hold starter op
  • Første mødegang på holdet foregår online om eftermiddagen

   

 • Flergangsmødre

  Er du flergangsmor - tilbyder din sundhedsplejerske dig at deltage i mødregruppe, når dit barn er 1-2 måneder.

  Du får besked om gruppeopstart via sms eller via www.sundhedsvejen.dk som e-post.

  Gruppen mødes første gang i Sundhedsplejens lokaler i Kulturhuset i Farum, Stavnsholtvej 3. Her vil der være en sundhedsplejerske til stede.

  Derefter fortsætter gruppen med at mødes privat uden sundhedsplejerske

  I mødregruppen er der mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser med de andre mødre.

  Det forventes, at oplysninger, der deles i gruppen, behandles fortroligt.     

 • Forældrehold for unge forældre

  Forældreholdet for unge familier er både for jer som er 1.gangs/-eller flergangsforældre samt gravide.

  Det er et tilbud til begge forældre, og I kan deltage på holdet til jeres barn er imellem 9 måneder – 1 år. 

  Der vil være holdgange, for “kun” mor og barn (mødregruppe) og holdgange hvor I begge deltager (forældretræf).

   I gruppen har I mulighed for at:

  • Mødes med andre unge nybagte forældre
  • Udveksle erfaringer med andre unge forældre og tale om det, der optager dig/jer i forhold til at blive forældre
  • Støtte og hjælpe hinanden
  • Få nye venskaber
  • Få råd og vejledning vedrørende jeres barns udvikling og trivsel
  • Muligheden for at få talt om ”Livet i en børnefamilie – både glæder og udfordringer”
  • Aktiviteter med andre unge forældre og deres babyer, bl.a. gratis babysvømning, besøg på holdet af forskellige underviser eks. fysioterapeut/ motorikvejleder og talepædagog, til inspiration til samvær med jeres børn.
  • Derudover arrangeres også ture ”ud af huset” til lokalområdet fx biblioteket, skolelandbruget og naturen i Furesø.

  På holdet tager vi altid udgangspunkt i jeres ønsker og behov. 

  Vi støtter jer i at imødekomme jeres barns behov og udvikling, så I føler jer sikre og godt rustet i samværet med jeres barn.

  Hvor ofte mødes vi?

  Vi mødes hver 14. dag i mødregruppe med mor og barn - og én gang om måneden mødes vi med begge forældre til forældretræf.

  Vi mødes enten i Sundhedsplejen i Farum kulturhus, Stavnsholtvej 3 eller i Familiehusets lokaler på Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum.

  Personale

  Vi er 2 faste personer som er tilknyttet jeres hold

  • Sundhedsplejerske Netta Gadiel tlf. 72 16 43 56
  • Familiekonsulent Lisbeth Jørgensen tlf. 72 16 44 59

  Tilmelding

  I kan tilmelde jer ung forældrehold via jeres egen sundhedsplejerske.

  I er også altid velkomne til at kontakte enten Netta (7216 4356) eller Lisbeth (7216 4459) hvis I har spørgsmål om tilbuddet.

   

   

   

 • Kulturgruppe

  Kulturgruppen er et tilbud til alle mødre med anden etnisk baggrund end dansk med børn under et år- som gerne vil mødes med andre kvinder i samme situation.

  Gruppen mødes med en sundhedsplejereske en gang månedligt to timer i kulturhuset i Farum.

  Gruppen mødes i alt 5-6 gange og til hver mødegang er der fokus på forskellige emner: 

  • Første gang præsentere vi os og snakker om mad og måltider til mit barn
  • Dernæst er der motorik - hvor kommunens fysioterapeut underviser.
  • Vi vil også besøge en vuggestue - hvor personalet fortæller om - hvordan du gør sit barn klar til pasning i institution
  • Der kommer også en talehørekonsulent og fortæller om sprogets vigtighed - og hvordan man stimulerer sit barn.
  • Der er undervisning i førstehjælp ved Falckredder
  • Der er besøg på immigrantmuseet.


  Vi taler både dansk og engelsk - men der er ikke tolk.


  Vi sætter pris på aktiv deltagelse og er man forhindret - meldes der afbud til sundhedsplejersken 

Kontakt

Sundhedsplejen

Farum Kulturhus,
Stavnsholtvej 3
3520 Farum
Tlf.: 7216 5695

Sundhedsplejerskerne: har telefontid mellem kl. 8-9

Sekretæren: har telefontid mellem kl. 8-12

E-mail: sundhedsplejerske@furesoe.dk

 

Del: