Et tilbud til flergangsfædre og deres børn mellem 0-2 år

På fædreholdet har du muligheden for at:

  • Mødes med andre fædre, der ligesom dig, har børn i alderen 0- 2 år
  • Udveksle erfaringer med andre fædre om "livet i en børnefamilie" 
  • Få nye oplevelser sammen med dit barn og med andre fædre og deres børn 
  • Få gode ideer og inspiration til aktiviteter med dit barn i nærmiljøet

Er du interesseret vil din sundhedsplejerske sørge for at du tilknyttes et hold. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en far fra holdet. Fædrene står selv for planlægningen af hvornår og hvor de mødes.

 

 

Del: