Der er i Danmark en organisation, AC børnehjælp, der formidler adoption af både danske og udenlandske børn. Godkendelsesprocessen til adoption tager normalt ca. 1 år. 

Læs også mere på adoption på borger.dk

Den nye familie
Der er forskellige procedurer for overdragelse af jeres barn fra land til land.  Alt vil være anderledes for barnet efter ankomst til sin nye familie. Barnet bruger enorme mængder af energi på at tage alt det nye ind og arbejder på højtryk. Derfor anbefales adoptivforældre at tage den med ro i starten. Børn har forskellige coopingstrategier. Nogle børn kaster sig fulde af mod ud i alt det nye.  Nogle børn lægger sig til at sove. Nogle børn skriger og protesterer. Nogle børn vil kun den ene forælder. Man må forvente forskellige helbredsmæssige problemer. Derfor er det vigtigt, at barnet bliver undersøgt af en læge kort efter ankomsten til Danmark. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til de praktiserende læger.

Det nye familieliv er en stor psykisk omvæltning for både forældre og børn
Det kræver meget at vænne sig til hinanden, både for forældre og barn. Og for at det skal lykkes, er det vigtigt, at barnet fra start begynder at knytte sig til sine nye forældre, og forældrenes opmærksomhed og kontakt bliver afstemmes med barnets reaktioner. Før i tiden interesserede man sig mere for barnets baggrund og opvækst, men de senere års PAS samtaler med forældre, har givet en ny indsigt i samspillets betydning. Mange adoptivbørn har ikke haft mulighed for at knytte sig til en betydningsfuld voksen, og dermed ikke haft mulighed for den hjernemæssige og følelsesmæssige udvikling et normalt barn gennemløber. Hverdagen har været præget af tab, svigt, utryghed, kaos. Det kræver en stabil og tryg kontakt at lære ting og udvikle sig normalt.

Sundhedspleje til adoptivfamilier
Sundhedsplejersken kan bidrage med viden børns trivsel og opvækst, støtte til at etablere tilknytning og samspil med barnet, støtte dets udvikling på alle planer og guide forældrene i at opbygge det nye familieliv sammen. Sundhedsplejersken kan også være en god sparringspartner i forhold til barnets ernæring, søvn og motoriske udvikling, Sundhedsplejersken kan bidrage med viden om børn med særlige behov, og hvad der er af muligheder for støtte.

En anderledes måde at blive familie på
Den særlige baggrund vil jeres barn altid bære med sig, og som adoptiv familie er der nogle anderledes omstændighederne på godt og ondt. Det er vigtigt, at der er åbenhed i familien, og børn og forældre hjælper hinanden med at sætte ord på følelser, tanker og oplevelser, der dukker op henad vejen. Det er ligeledes vigtigt, at der tages hensyn til barnets særlige baggrund ved overgange til f. eks. børnehave, SFO/skole m.m. hvor tæt samarbejde mellem familie og pædagoger/lærere samt længere indkøringsperiode vil gavne barnet. Alt dette vil hjælpe barnet til at udvikle sin egen identitet og leve et godt og sundt liv i sin nye familie.

 

Del: