Sundhedsplejen modtager fire gange om året sygeplejestuderende fra Professionshøjskolen Metropol i København.

De sygeplejestuderende er i praktik i en uge, og de har ligesom sundhedsplejerskerne tavshedspligt.

Formålet med praktikken er, at de studerende skal se det forebyggende og sundhedsfremmede arbejde, som sundhedsplejerskerne udfører i hjemmebesøg, på skolerne, samt i mødre/forældregrupper.

De sygeplejestuderende er på modul 4 og følges altid med en sundhedsplejeske.

Del: