• Hospitaler

  Med jeres tilladelse kan hospital og sundhedsplejerske kommunikere indbyrdes og henvise til hinanden. Kommunikationen foregår elektronisk via et korrespondancebrev eller pr telefon.

  Korrespondancebrevet  indeholder helbredsoplysninger, som er vigtige, at begge parter kender til. Jordemor kan eksempelvis henvise til graviditetsbesøg af sundhedsplejerske for at sikre, at familien får den nødvendige støtte. Har et spæd – eller småbarn været indlagt, kan børneafdelingen sende et korrespondancebrev med oplysninger om indlæggelsesforløbet og om et eventuelt behov for opfølgning.

  Hospitalet kan indkalde til et netværksmøde, hvis en familie har mange fagpersoner tilknyttet. Formålet med netværksmødet er at koordinere indsatsen omkring familien og sikre, at familien får den rette støtte og hjælp og at give familien overblik over de forskellige fagpersoners roller.

  Hospital og sundhedsplejerske har ikke samme journalsystem, og har ikke adgang til hinandens journalnotater.

 • Praktiserende læger

  Med jeres tilladelse kan jeres praktiserende læge og sundhedsplejerske kommunikere indbyrdes og henvise til hinanden. Kommunikationen foregår elektronisk via et korrespondancebrev eller pr telefon.

  Korrespondancebrevet  indeholder helbredsoplysninger, som er vigtige, at begge parter kender til af hensyn til barnets og forældres helbred.

  Praktiserende læger og sundhedsplejersker har ikke samme journalsystem og har ikke adgang til hinandens journalnotater.

 • En Tryg Start

  En Tryg Start for Alle er et koordineret samarbejde imellem familie og de fagpersoner, som det kan være nødvendigt at få rådgivning og støtte fra i graviditet, spæd – og småbarnstid.

  Fagpersonerne kan være sundhedsplejersken, børne-familiekonsulent fra Familiehuset, socialrådgiver, børnefysioterapeut, børnepsykolog og talepædagog.

  Den, som henviser til En Tryg Start for Alle, er som oftest sundhedsplejersken, der kommer hos jer. Årsagerne til, at I kan få tilbudt En Tryg Start, kan være forskellige. Det at vente barn og være spæd – og småbarnsfamilie er en glæde, men er samtidig en periode, hvor nogle familier kan opleve en sårbarhed. Både mor og far kan opleve en ændring i humøret og blive triste, parforholdet kan blive belastet. Nogle forældre har oplevet en opvækst, som de ikke ønsker, at deres eget barn skal opleve. De kan derfor have behov for støtte til at blive de forældre, som de gerne vil være. Det kan være nogle af de grunde, der er til, at I får tilbuddet.

  Nogle børn udvikler sig ikke alderssvarende. Her kan der være behov for rådgivning fra børnefysioterapeut, børnepsykolog eller talepædagog.

  Formålet med En Tryg Start for Alle er at støtte jer forældre i, at jeres barn udvikler sig på den bedst mulig måde og får en god start på livet.

  Henvisningen til En Tryg Start for Alle og ønsker og mål for indsatsen bliver skrevet i samarbejde med jer forældre. Henvisningen bliver behandlet af et tværfagligt team, som består af en socialrådgiver, leder af Familiehuset og leder af sundhedsplejen. Sundhedsplejersken, som kommer hos jer, er med på mødet. Det bliver her besluttet, hvilken støtte og hjælp det er muligt at tilbyde jer. Tilbuddet kan f. eks.  være individuelle samtaler med jer forældre, gruppeforløb eller at sundhedsplejersken kommer hjem til jer sammen med en børne-familiekonsulent for at støtte jer i familien.

  En Tryg Start for Alle samarbejdet kan strække sig over kortere eller længere tid alt efter jeres behov.

   

Del: