Børnehænder i sanden

Spæd- og småbørn

Sundhedsplejen medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejen har som formål at styrke forældre og børn til selv at varetage deres udvikling og sundhed.
I barnealderen er tilbuddet rettet mod forældrene, som har den primære omsorg for barnet.

Målgruppe

Spæd og småbørn samt deres familier

Ydelsens omfang og indhold

At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats ved:

  • at kontakte forældrene indenfor de første 7 dage efter barnets fødsel
  • at forældrene tilbydes 4 besøg i hjemmet i barnets første leveår. Førstegangsfødende tilbydes et besøg mere.
  • at undersøge barnets trivsel og udvikling
  • at informere og vejlede forældrene om barnets fysiske og psykiske udvikling, stimulation og kontakt til barnet, herunder oplyse om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Vejledningen gives altid i overensstemmelse med den nyeste dokumenterede viden

  • at tilbyde moderen deltagelse i en mødregruppe. Sundhedsplejersken deltager 3 gange
  • at forældrene telefonisk kan træffe en sundhedsplejerske dagligt i telefontiden kl. 8 - 9
  • at forældrene kan få kontakt til en sundhedsplejen i dagtimerne kl. 8 - 11.30

 

Sundhedsplejerskerne anvender elektronisk børnejournal – besøgsnotatet kan læses på www.sundhedsvejen.dk og kan printes ud af familien.

Administreres af

Sundhedsplejen


Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

Sundhedsplejen Furesø

Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3
3520 Farum
Tlf.: 72 35 56 95
Sundhedsplejerske@furesoe.dk
(Sikker postkasse)

 

Åbningstider:

Kontakt en sundhedsplejerske
mandag til fredag kl. 8-9
Kontakt kontoret 
mandag til fredag kl. 8-12