Børnehænder i sanden

Skolebørn

Barn med globus
Sundhedsplejen medvirker til at sikre børn og unge i skolen en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.
Sundhedsplejen har som formål, at styrke forældre og børn til selv at varetage deres udvikling og sundhed.

Målgruppe

Skolebørn og deres forældre

Ydelsens omfang og indhold

At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats ved at have samtale og undersøgelse af eleverne på følgende klassetrin:

  1. Børnehaveklassen: Sundhedssamtale mellem barnet, forældrene og sundhedsplejersken om barnets sundhed og trivsel. Barnets syn, hørelse, farvesyn, højde og vægt undersøges.
  2. 1.klasse: Sundhedsplejersken har sundhedssamtale med eleven om sundhed og trivsel. Elevens syn, hørelse, højde og vægt undersøges
  3. 3. klasse: Sundhedsplejersken har sundhedssamtale med eleven om sundhed og trivsel. Elevens syn, højde og vægt undersøges
  4. 6. klasse: Sundhedsplejersken har sundhedssamtale med eleven om sundhed og trivsel. Elevens syn, højde og vægt og ryg undersøges
  5. 8. klasse: Sundhedsplejersken underviser klassen i brug af kondom i uge SEX
  6. 9. klasse: Sundhedsplejersken har sundhedssamtale med eleven om sundhed, trivsel og fremtidsplaner. Elevens syn, farvesyn, hørelse, højde og vægt undersøges.

I 2., 4., 5. og 7 klasse vil elever der har behov, blive indkaldt til undersøgelse eller samtale hos sundhedsplejersken.

Forældre til skolebørn er altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken på skolen, se kontaktoplysninger under Personale.

Sundhedsplejerskerne anvender elektronisk børnejournal – journalen skrives under konsultationen på skolen.

Administreres af

SundhedsplejenSidst opdateret 16. november 2015

» Kontakt

Sundhedsplejen Furesø

Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3
3520 Farum
Tlf.: 72 35 56 95
Sundhedsplejerske@furesoe.dk
(Sikker postkasse)

 

Åbningstider:

Kontakt en sundhedsplejerske
mandag til fredag kl. 8-9
Kontakt kontoret 
mandag til fredag kl. 8-12